Korištenjem Internet stranice www.medo.hr (skračeno u daljnjem tekstu Medo.hr) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama www.medo.hr smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni www.medo.hr

Medo.hr zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Medo.hr se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.

Iako Medo.hr nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Medo.hr ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama. Dopušteno je stavljati poveznicu portala www.medo.hr na druge stranice.

Termin Medo.hr obuhvaća web stranicu www.medo.hr i društvene mreže pod nazivom Medo.hr

Ovi uvjeti korištenja se odnose na korištenje web stranice www.medo.hr

S prvim korištenjem web stranice www.medo.hr smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate portalu www.medo.hr i ne koristite njezine sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite našem osoblju na info@medo.hr

OBVEZE KORISNIKA PRI KORIŠTENJU PORTALA I USLUGA

Medo.hr neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala i usluga.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja portala i usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem Usluga, objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje

svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Medo.hr zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Medo.hr zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Usluge i Portali uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj na Portalima i Uslugama zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Medo.hr ili vlasnika sadržaja.

Dio materijala sadržanog na ovim stranicama može se preuzeti ili ispisati samo za osobnu upotrebu ili u informativne svrhe, sukladano autorskim i drugim pravima. Niti jedan dio ove web stranice ne može se prodavati, distribuirati, mijenjati ili uključiti u bilo koji drugi rad, publikaciju ili web stranicu u svrhu komercijalne dobiti.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Medo.hr koristeći adresu: info@medo.hr.

LINKOVI NA DRUGE WEB-STRANICE

Neki od linkova na Portalima i Uslugama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Medo.hr. Medo.hr nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

SADRŽAJ PORTALA

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, video sadržaj, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, biti objavljeni na Portalima i Uslugama Medo.hr

Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Medo.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Na www.medo.hr omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri.

Uložit ćemo razumne napore da vam www.medo.hr i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Objavljivanje vaših sadržaja na www.medo.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

SADRŽAJI NAŠIH PARTNERA I TREĆIH OSOBA.

Na www.medo.hr ćete naći i podatke o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama u obliku članaka, savjeta, reklama, reklamnih poruka, nagradnih igara te linkova na njihove internetske stranice. Takve ćemo sadržaje nastojati posebno obilježiti kada to omogućuje način njihove objave.

Naše Uredništvo zadržava pravo nadzirati jesu li sadržaji naših partnera u skladu s uvjetima korištenja i hrvatskim propisima. No, ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili podrijetlo takvih sadržaja, budući da naš nadzor nije kontinuiran niti vršimo kontrolu sadržaja.

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima i trećim osobama u svezi s korištenjem ili s pouzdavanjem u bilo koji sadržaj naših partnera, kao i proizvode ili usluge dostupne od naših partnera.

Reklamni sadržaji na www.medo.hr

Na www.medo.hr se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) koje na temelju ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama uredit ćete neposredno s oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koje iz njih proizlaze.

Uložit ćemo najveće napore da među sadržajima www.medo.hr uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vrijeđa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu ili drugu štetu djeci, kao i neetično oglašavanje. Ako ustanovimo da se na www.medo.hr pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.

Također, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će vjerojatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba.

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem. Sve vaše primjedbe i zahtjeve vezane uz sadržaje oglašavanja molimo dostavite izravno oglašivaču.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Medo.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Portala. Svi podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Medo.hr ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva te kako bi Portali i Usluge radilli pravilno i imali sve funkcionalnosti koristimo kolačiće (cookies).

Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite.

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku.

Korištenjem Portala i Usluga dajete svoj pristanak za spremanje kolačića (cookies) na vašem računalu.

PROMJENE SADRŽAJA PORTALA I USLUGA

Medo.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Portalima i Uslugama bez obaveze prethodne najave. Medo.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene Uvjeta korištenja

Medo.hr zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Portalima ili Uslugama Medo.hr

NA PORTALU NIJE DOPUŠTENO:

korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez našeg prethodnog pisanog dopuštenj. Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na www.medo.hr i posredno (korištenjem sadržaja na Internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično);

objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;

objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima te ukoliko nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja;

objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na www.medo.hr uključujući i privatne poruke;

korištenje sadržaja i funkcionalnosti www.medo.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;

lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na www.medo.hr uključujući i privatne

bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja www.medo.hr drugim korisnicima;

svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;

neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika www.medo.hr

Korištenjem sadržaja www.medo.hr pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja www.medo.hr uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja .

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda u suprotnosti s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti.

DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE VAŽEĆIM PRAVNIM PROPISIMA ISKLJUČUJEMO ODGOVORNOST:

za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici i društvenim mrežama zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;

za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice www.medo.hr i društvenih mreža Medo.hr, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije .

za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici i društvenim mrežama Medo.hr;

za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice i društvenih mreža Medo.hr odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;

za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici i društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;

za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije www.medo.hr.

za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje Internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na www.medo.hr

Ažurirano 3.1. 2022.